?>

Årsmöte

Årsmöte hos Vänsterpartiet Götene torsdagen 9/2

Centrumhuset Götene kl. 18:00

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer även filmvisning att ske i biografsalongen.

Varmt välkomna!

 

V nya loggan

 

 

 

 

———————————————————————————–

image

1931-05-14

Ådalen-31 sten

 

image

 

 

Vänsterpartiet gör skillnad!

Försenade, men välkomna reformer. Den slutsatsen drar Vänsterpartiet efter den senaste budgetuppgörelsen med regeringen. Satsningar på äldreomsorgen, förlossningsvården, höjt underhållsstöd och glasögonbidrag till alla barn var några av de saker som stod på dagordningen.

På onsdagen presenterade finansministern regeringens förslag till vårproposition och vårändringsbudget. Förslagen är förhandlade med Vänsterpartiet och innehåller de flesta av de reformer som fälldes av Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna i höstas.

Det är skillnad på höger och vänster i politiken. När regeringen väljer att samarbeta till vänster blir det mer resurser till välfärden och bättre livsvillkor för de som halkat efter på senare år. Många av dem är kvinnor. När högerregeringen satsade på skattesänkningar för medelålders välbeställda män, väljer vi istället höjt underhållsstöd, glasögonbidrag, fler anställda i äldreomsorgen och ökade resurser till förlossningsvården, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Reformer som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna (i korthet):

• Pengar till fler anställda i äldreomsorgen

• Ökade resurser till förlossningsvården

• Glasögonbidrag till alla barn

• Gratis medicin till alla barn

• Stabilt stöd till kvinnojourer

• Höjt golv i a-kassan

• Höjt bostadstillägg för pensionärer

• Höjd sjuk- och aktivitetsersättning

• Datum för avskaffande av stupstocken i sjukförsäkringen

 

V nya loggan

More…

Årsmöte Vänsterpartiet Götene.

Lördagen den 21 februari hade Vänsterpartiet Götene sitt årliga årsmöte på Falkängen i Hällekis. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar var det val av styrelse. I styrelsen för Vänsterpartiet ingår följande. Som ordförande Sofia Ohlin, kassör Suzanne Rasmussen. Till  ordinarie ledamöter valdes Magnus Ekblad, Roger Karlén samt Magnus Kling. Som ersättare valdes Åsa Fällgren och Toraa Jakobsson. Årsmötet bestämde också att man framöver skall använda sig av arbetsgrupper. Grupper samt ansvariga blev. Miljö och klimatpolitiska gruppen. Ansvarig: Eva-Lena Öman. Internfeministiska  gruppen. Ansvarig: Toraa Jakobsson. Kvinnopolitiska gruppen Ansvarig: Anita  Hellman. Kulturpolitiska gruppen. Ansvarig: Åsa Fällgren. Välfärdspolitiska gruppen. Ansvarig: Magnus Kling. Dessa gruppers uppgift är att komma med förslag till motioner till Kommunfullmäktige. Hjälpa fullmäktigeledamöterna i frågor som rör resp. arbete. Initiativ till aktioner och utåtriktade aktiviteter. Synas i press, insändare och debattartiklar.

Under det gångna året har det varit ett uppsving på medlemsfronten då vi ökat avsevärt i medlemsantal. Det största glädjeämnet var att vi ökade antalet namn på listan till kommunfullmäktige från 3 namn förra mandatperioden till dagens 18 namn. Evalena Öman var distriktets kandidat till Riksdagslistan för Skaraborg samt Ove Nordström som blev vald till tredje plats på regionlistan. Vi visade också Stefan Jarls film ”Godheten” inför en full biosalong med tid för mingel efteråt.

Under detta året planerar vi bla att ha ett antal utbildningar samt ännu en filmvisning på Göta Lejon. Vår hemsida skall bli bättre. Vi skall regelbundet bjuda in riksdagsmän och kvinnor till Götene och visa upp våra kommunala verksamheter samt att få medieutrymme lokalt för partiet. Vi skall även fortsätta vårt arbete med att vara vakna och motarbeta frågor som vi anser vara fel och orättvisa i vår kommun. Vi skall synas på aktiviteter som våra marknader och andra tillfällen som tilldrar sig stort allmänt intresse

Kvällen avslutades med en god buffé samt musik och sång av Magnus Ekblad och Tove Ekblad.

Magnus Kling.

 

image

Stig Henriksson (V) besökte Götene.

På ondagen hade vi heldagsbesök av riksdagsledamot Stig Henriksson från Fagersta. Förutom en mycket god lunch på Kurorten i Lundsbrunn, besöktes kommunala verksamheter som det nya boendet för ensamkommande flyktingbarn i Lundsbrunn och äldreboendet på Helenagården.
Stig tyckte det såg väldigt bra ut och han var imponerad över den duktiga och engagerade personalen.
På kvällen avslutade vi på Falkängen i Hällekis med ett öppet möte med fika,föredrag och öppen diskussion.

stig_henriksson_54ef8497e087c369d6a1a6ac

V-motion uppmärksammad av media.

Vänsterpartiet Götenes motion om kostnadsfri skolfotografering uppmärksammades av media.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6099053

 

V nya loggan

 

 

 

Stig Henriksson (V) besöker Götene!

Onsdag 25 februari 18.30 hälsas ni alla välkomna till Falkängen Hällekis för att träffa riksdagsledamot Stig Henriksson från Fagersta. Väl mött!

image

 

 

 

Vänsterpartiet Götene höll årsmöte.

På lördagen höll Vänsterpartiet Götene årsmöte på Falkängen i Hällekis. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds också på vegetarisk kost samt underhållning av Magnus och Tove Ekblad.
Den nya styrelsen valdes enl följande: Sofia Ohlin (ordf.), Suzanne Rasmussen (kassör), Magnus Kling, Magnus Ekblad, Roger Karlen, Toora Jakobsson, och Åsa Fällgren.

imageimage

 

Sofia Ohlin (mitten) flankerad av Suzanne Rasmussen och Magnus Kling med Magnus Ekblad strax bakom.

På den högra bilden ser vi Magnus och Tove Ekblad stå för underhållningen.

 

 

Årsmöte!

Kallelse till årsmöte i Vänsterpartiets Göteneavd.

Årsmötet blir den 21/2 kl 17.00 på Falkängen i HÄLLEKIS.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

* styrelsens verksamhetsberättelse
* styrelsens ekonomiska rapport
* revisorernas berättelse
* beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
* inkomna motioner
* val av styrelse
* val av revisorer

FÖRTÄRING

Underhållning av Magnus o Tove Ekblad.

Ta gärna med en vän eller respektive.

Meddela vänligen om du kommer! ani.he@telia.com

VÄLKOMNA!